Sporten
& Bewegen
voor Senioren

Stichting Sport & Bewegen Senioren Baarn stimuleert senioren in de regio om fit en sociaal betrokken te blijven door een gevarieerd aanbod van activiteiten.

Het belang
van blijven bewegen

Het advies van de Gezondheidsraad is dat een 65-plusser minimaal 150 minuten per week aan matig tot zwaar intensieve activiteiten zou moeten doen. Daarnaast wordt aangeraden om minstens twee maal per week spier- en botversterkende handelingen te verrichten.

Door deze richtlijnen te betrachten kunnen ouderen chronische ziektes zoals: diabetes, hart- en vaatziekten, depressieve symptomen, botbreuken en cognitieve stoornissen voorkomen. Verder blijkt bewegen ook zeer goed te zijn voor onze hersenen. 

Stichting SBSB in cijfers:
Docenten
0
Deelnemers
0 +
Activiteiten
0
Locaties
0

Sporten en bewegen zijn cruciaal voor een fit en sociaal leven op hogere leeftijd. De activiteiten van SBSB zijn daar precies op afgestemd.

Maryse Abendanon — Docent en Voorzitter SBSB

Ons
Lesaabod

Stichting SBSB biedt een zorgvuldige selectie bewegingsactiviteiten aan. Er is dus altijd en les of cursus die bij uw leeftijd, capaciteiten en behoeften past.  Alle activiteiten bevorderen het fysieke en mentale welzijn.

Onze Fitheidstest

Waarom?

De gemeente Baarn vindt het belangrijk dat senioren actief blijven. Uit onderzoek blijkt dat met het ouder worden het op peil houden van fitheid door o.a. te bewegen steeds essentiëler wordt.

Hoe?

Als voorbereiding op de aangeboden beweegactiviteiten organiseren de gemeente en SBSB om het jaar een fitheidstest. Via een gevarieerd traject van tests krijgt u een goed beeld van uw lichamelijke gesteldheid.

Vervolg?

Na afloop neemt een bewegingsadviseur uw persoonlijke rapport met u door, waarna u een geschikte activiteit uit ons gevarieerde lesaanbod kunt kiezen.